நிர்வாக சபை

Prashan De Visser
Prashan De VisserGAMPAHA
President and Founder – Global Unites | BA International Relations | MA : Peace Studies and Foreign Policy  |
Honorary Doctorate : Public Service , Gordon College, Boston 
Heshanka Fernando
Heshanka FernandoCOLOMBO
Co-Founder at oDoc | BSc (Hons) Mathematics, Operational Research, Statistics & Economics from the University of Warwick
Kavindya Thennakoon
Kavindya ThennakoonKEGALLE
Founder – Without Borders, Strategy & development, design-tech | Wellesley College, Stanford University
Area of Study: Anthropology and Cinema & Media Studies
Sandun Rathnayaka
Sandun RathnayakaGALLE
Member of Welivitiya Divithura Pradeshiya Sabha, Civil Activist, Journalist & Entrepreneur | Bachelor of Business Administration Degree (University of Ruhuna) | Diploma in Television Training
Amila Nuwan
Amila NuwanMONARAGALA
Teacher | Degree in BCS | LLB
Nayana Karunaratne
Nayana KarunaratneCOLOMBO
Company Director | Hair Stylist | Beautician | Trainer | In the Hair & Beauty field
Shaheer Ahamed
Shaheer AhamedMATALE
Professional Translator & Interpreter and Civil Activist | HND in Electrical Technology | Diploma in English
Eranga Meegasdeniya
Eranga MeegasdeniyaMATARA
Journalist | Civil Activist | LLB Open University of Sri Lanka | Dip in Mass Communication (j’pura) | Dip in Tamil(IHRA-Colombo ) | Dip in Psychology and Counselling (SITC)
Mary Saseenthrasingam
Mary SaseenthrasingamMULLAITIVU
Teacher of Mu/Kalaimahal Vidyalayam ‘Mulliyawslai, Mullaitivu | B.A Languages (Sabaragamuwa University Of Sri Lanka) | PGDE in Education (distinction _University of Jaffna) | MED (2nd upper class University of Jaffna)
Selyna Peiris
Selyna PeirisKURUNEGALA
Director – Selyn | UCL Master of Laws (LLM) International Business | Sri Lanka Law College | Diplomatic Academy of Vienna Austria
Masters in Advanced International Studies International Relations and Affairs
Priyanka J Hasan
Priyanka J HasanCOLOMBO
Professional background: Master Trainer/ Facilitator | Educational background: University Of Chichester, Uk.
Ishan Jalil
Ishan JalilCOLOMBO
Founder/ President – Ability for Action
Ishara M Jayasena
Ishara M JayasenaCOLOMBO
Attorney at law
Sri Pathmanathan Anurakavan
Sri Pathmanathan Anurakavan JAFFNA
Social Entrepreneurship and Technology Transfer |BSc Specialization in Chemistry
Area of Study – Computational Chemistry | Sustainable Waste Management|

உங்கள் பங்களிப்பு

உங்களது நன்கொடைகளால் எங்களால் புதிய இலங்கையை கட்டியெழுப்ப முடியும். இலங்கையை நம் அனைவரின் தாயகம் என்று பெருமையுடன் அழைக்கிறோம். உங்களுக்கும் எனக்கும் சொந்தமான தேசம்.

உங்கள் பங்களிப்பு